Προμήθεια άλατος έτους 2016 για την ΠΕ Φθιώτιδας

Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –  προκηρύσσει ανοιχτό  ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΛΑΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ  2016

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακων Έργων
email:dte-fth@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4  Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες:  B.Κουτσώνη

150979-1078-ANALITIKI_DIAKIRIKSI_ALATI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 160000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: , Υλικά - Είδη καθαριότητας
Ημ/νία έκδοσης: 09/12/2015
Ημ/νία λήξης: 14/12/2015
ΑΔΑ: Ω2ΗΩ7ΛΗ-30Ο
Αρ. Πρωτ.: 150596/8309/11-11-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 150979/1078/11-11-2015