Προμήθεια 210 λαμών εκχιονισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε.Φθιώτιδας

Προμήθεια 210 λαμών εκχιονισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε.Φθιώτιδας

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΣΕ,Δ/νση Οικονομικού

email: m.spathoulas@pste.gov.gr, τηλ. 223135331, fax.: 2231353353, Πλατεία Ελευθερίας 3-Λαμία,35100

Πληροφορίες: Εμ. Σπαθούλας

148635-1073-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 20000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα
Ημ/νία έκδοσης: 06/11/2015
Ημ/νία λήξης: 12/11/2015
ΑΔΑ: 72B57ΛH-Υ86
Αρ. Πρωτ.: 148271/5537
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 148635/1073/06-11-2015