Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος επι της υπ.αριθμ. οδού 5 απο Βρίζες έως Πυρά Π.Ε.Φωκίδας

Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος επι της υπ.αριθμ. οδού 5 απο Βρίζες έως Πυρά ΠΕ Φωκίδας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

email: dte-fok@pste.gov.gr, τηλ: 2265-350573, φαξ: 2265-350565, Γιδογιάννου 31- Αμφισσα,ΤΚ 33100

Πληροφορίες: N. Λακαφώσης

 

147177-1061-TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf
147177-1061-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 54900,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: , Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 15/12/2015
Ημ/νία λήξης: 30/03/2016
ΑΔΑ: Ω7Ο57ΛΗ-2ΤΒ
Αρ. Πρωτ.: 142060/7570
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 147/1061/04-11-2015