Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Εύβοιας

Η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Ευβοίας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκμίσθωση του κυλικέιου του Διοικητηρίου της για πέντ (5) έτη ,  με κατώτατη τιμή εκκίνησης 1500 ευρώ  μηνιαίως

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε. Ευβοίας, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

email:ddoik-evo@pste.gov.gr, Τηλ.: 2221353713, Τ.Δ/νση: Χαινά 93, Τ.Κ. 34100

Πληροφορίες: Σ.Αντζουλάτου

26489_159_PROKHRYXI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 90000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Μισθώσεις
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 24/02/2015
Ημ/νία λήξης: 11/03/2015
ΑΔΑ: Ψ4ΧΙ7Λ-9Β7
Αρ. Πρωτ.: 25444/1038/24-02-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 26489/159/25-2-2015