Προμήθεια Πινακίδων Οδικής Ασφάλειας- Υλικά Ασφάλειας Οδών- Υλικά Διαγράμμισης Οδοστρωμάτων ΠΕ Φωκίδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ- ΥΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ- ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
e-mail: i.xanthouli@fokida.gr
ΤΗΛ: 2265350644
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37
Τ.Κ. 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΥΠΕΥΘ.: ΙΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΟΥΛΗ

145543_1040_02112015_diakirixi.pdf
145543_1040_02112015_periliji.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 70000
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 30/10/2015
Ημ/νία λήξης: 13/11/2015
ΑΔΑ: 7ΧΥΙ7ΛΗ-7ΨΕ
Αρ. Πρωτ.: 144020/7693
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 145543/1040/2-11-2015