Πρόσκληση (3η) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2015-2016 – Νέα Δρομολόγια»

Πρόσκληση (3η) εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  το  έργο:  «Μεταφορά  μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2015-2016 – Νέα Δρομολόγια».

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Ευρυτανίας,  Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

Διεύθ. Ηλ. Ταχ.  : o.giannioti@evr.pste.gov.gr,  τηλ 2237350713, Αριθμ. Τηλεομ.  : 2237350726,  Γ. Καραϊσκάκη 1-Kαρπενήσι,Ταχ. Κώδικας  : 36100

πληροφορίες:  κα Ουρανία Γιαννιώτη,

 

Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

 

143019-1026-PROSKLISI_ENDIAFERONTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 17202,78€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 27/10/2015
Ημ/νία λήξης: 02/11/2015
ΑΔΑ: ΩΨ8Δ7ΛΗ-Ρ43
Αρ. Πρωτ.: 142638/3972/27-10-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 27-10-2015