Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Διοικητηρίου της Π.Ε. Εύβοιας

Η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου  της Π.Ε. Ευβοίας για το έτος 2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε. Ευβοίας, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

email:ddoik-evo@pste.gov.gr, Τηλ.: 2221353713, Τ.Δ/νση: Χαινά 93, Τ.Κ. 34100

Πληροφορίες: Σ.Αντζουλάτου

26493_160_PROKHRYXI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 35670
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 29/01/1970
Ημ/νία λήξης: 10/03/2015
ΑΔΑ: ΩΠΠΒ7ΛΗ-ΝΥ0
Αρ. Πρωτ.: 25456/1041/24-2-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 26493/160/25-2-2015