Προμήθεια λογισμικού αυτοματοποίησης έκδοσης αποσπασμάτων διανομών, αναδασμών κλπ ΠΕ Φθιώτιδας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ, ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΚΤΛ  ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΣΕ, Δ/νση Οικονομικού

email: m.spathoulas@pste.gov.gr, τηλ.2231353331, Πλατεία Ελευθερίας 3-Λαμία,Τ.Κ.35100

Πληροφορίες: Σπαθούλας Μάνος

135879-983-PROSKLISI_ENDIAFERONTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 9840,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 13/10/2015
Ημ/νία λήξης: 20/10/2015
ΑΔΑ: Ψ4ΞΕ7ΛΗ-63Α
Αρ. Πρωτ.: 135790/5106
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 135879/983/13-10-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email