Προμήθεια μελανιών (τόνερ) για τους εκτυπωτές των Υπηρεσιών της Π.Ε.Φθιώτιδας

Πρόχειρος Δημόσιος Διαγωνισμός προμήθειας μελανιών (τόνερ) για τοτς εκτυπωτές των υπηρεσιών της Π.Ε.Φθιώτιδας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ,Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

email:m.spathoulas@pste.gov.gr, τηλ.2231353331, fax.:2231353353, Πλατεία Ελευθερίας 3- Λαμία, Τ.Κ.35100,

Πληροφορίες: Εμ.Σπαθούλας

l

131351-940-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 53000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις
Ημ/νία έκδοσης: 05/10/2015
Ημ/νία λήξης: 12/10/2015
ΑΔΑ: 7ΝΤΣ7ΛΗ-ΖΞΒ
Αρ. Πρωτ.: 131308/4943/05-10-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 131351/940/05-10-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email