ΠΕ Βοιωτίας:Αντιπυρική προστασία και εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στην περιοχή των κατασκηνώσεων Δαύλειας

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΔΑΥΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

 Στοιχεία επικοινωνίας:

 ΠΕ Βοιωτίας, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος,

 email: xntais@viotia.gr, τηλ.: 22613-50244,  fax. : 22613-50239, Φίλωνος  35  –  39  ΛΙΒΑΔΕΙΑ,T.K.32100

Πληροφορίες: κ. Ντάης Χρήστος

131184-939-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 300000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 01/10/2015
Ημ/νία λήξης: 27/10/2015
ΑΔΑ: 7ΖΦΤ7ΛΗ-ΔΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 3550/1-10-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 131194/939/5-10-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email