Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας, με Μισθωμένα Μικρά-Μεγάλα Λεωφορεία και Ταξί-Δ.Χ.Επιβατικά για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 (άγονα τμήματα)

∆ιενέργεια  διαγωνιστικής  διαδικασίας  για  την  ανάθεση  των  άγονων  τµηµάτων  του Ανοικτού  ∆ιεθνή  Ηλεκτρονικού  ∆ηµόσιου  ∆ιαγωνισµού  για  την  ανάθεση  υπηρεσιώνµεταφοράς  µαθητών,  χωρικής  αρµοδιότητας  Π.  Ε.  Εύβοιας,  µε  Μισθωµένα  Μικρά – Μεγάλα  Λεωφορεία  και  Ταξί –  ∆.Χ.  Επιβατικά  για  τα  σχολικά  έτη2015-2016   και 2016-2017,  συνολικού  προϋπολογισµού 3.922.442,40€  (συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 23%  και δικαιωµάτων  προαίρεσης 20%,)  κατόπιν  διαπραγµάτευσης

 
Στοιχεία επικοινωνίας:
 
ΠΕ Εύβοιας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών
 
email: andritsou.p@naevias.gr, τηλ.2221353706, φαξ :2221036094, Χαινά 93- Χαλκίδα, Τ.Κ. 34100
 
Πληροφορίες : Ανδρίτσου Π.

 

131033-937-IPEFTHINI_DILOSI.doc
131033-937-PINAKAS_1-LEOFOREION.pdf
131033-937-PINAKAS_2-__TAXI.pdf
131033-937-PROSKLISI_DIAPRAGMATEFSIS.pdf
131033-937-ANAKOINOSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 3922442,40€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: , Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 05/10/2015
Ημ/νία λήξης: 07/10/2015
ΑΔΑ: ΩΜΔΘ7ΛΗ-ΛΓ7
Αρ. Πρωτ.: 130545/5562/02-10-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 131033/937/05-10-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email