Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Φθιώτιδας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της

Π.Ε. Φθιώτιδας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

email:dte-fth@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4  Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Ι.ΖΩΒΟΙΛΗΣ

130645-936-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 90000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 09/10/2015
Ημ/νία λήξης: 27/10/2015
ΑΔΑ: 710B7ΛΗ-3Ν9
Αρ. Πρωτ.: 128812/7416/30-09-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 130645/936/5-10-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email