Αποκατάσταση οδοστρώματος τμημάτων της ΕΠ.Ο. 14 Τρίκορφο Π.Ε.Φωκίδας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 14- ΤΡΙΚΟΡΦΟ» -ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ  ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ  Ο∆ΙΚΟ  ∆ΙΚΤΥΟ  ΤΗΣ  Π.Ε.  ΦΩΚΙ∆ΑΣ»  ΜΕ  ΚΩ∆ΙΚΟ  ΑΡΙΘΜΟ 2013ΕΠ06600007  ΤΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΣΑΕΠ  066»  µε  προϋπολογισµό 46.000,00  ΕΥΡΩ. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,

email: a.kokkinos@fokida.gr, τηλ: 2265-350576, φαξ: 2265-350565, Γιδογιάννου 31, ΤΚ 33100 Αμφισσα,

Πληροφορίες: Ασημάκης Κόκκινος

130497-934-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
130497-934-DIAVIVASTIKO_PROS_EFHMERIDES.pdf
130497-934-DIAKIRIKSI_ANOIXTHS_DIADIKASIAS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 46000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 02/10/2015
Ημ/νία λήξης: 02/10/2015
ΑΔΑ: 69ΔΒ7ΛΗ-9ΕΧ
Αρ. Πρωτ.: 129885/6848
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 130497/934/2-10-2015