Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2015-2016-Νέα Δρομολόγια»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας,σχολικού

έτους 2015-2016-Νέα Δρομολόγια»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

email: o.giannioti@evr.pste.gov.gr ,τηλ.:2237350713, τηλεομ.: 2237350726, Γ. Καραϊσκάκη 1-Kαρπενήσι,T.K.36100

Πληροφορίες:  κα Ουρανία Γιαννιώτη

 

Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

129245-926-PROSKLISI.pdf
129245-926-DIEFKRINISTIKI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 19652,17
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 29/09/2015
Ημ/νία λήξης: 05/10/2015
ΑΔΑ: 70ZΨ7ΛΗ-02Δ
Αρ. Πρωτ.: 128418/3640/29-9-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 30-9-2015