Μεταφορά μαθητών,χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017

Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας,με Μισθωμένα Μικρά- Μεγάλα Λεωφορεία και Ταξί-Δ.Χ. Επιβατικά για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 κατόπιν διαπραγμάτευσης

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Εύβοιας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

email: andritsou.p@naevias.gr, τηλ.: 2221353706, fax. :2221036094, Λ. Χαινά 93- Χαλκίδα,Τ.Κ.34100

Πληροφορίες: Ανδρίτσου Π.

129246-927-PROSKLISI.pdf
129246-927-IPEFTHINI_DILOSI.doc
129246_927_ANAKOINOSI.pdf
129246_927_ORTHI_EPAN_PINAKA.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 972904,44€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: , Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 30/09/2015
Ημ/νία λήξης: 02/10/2015
ΑΔΑ: 6ΟΗ97ΛΗ-0ΗΓ
Αρ. Πρωτ.: 129209/5439/30-09-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 30/09/2015