ΠΕ Βοιωτίας: Προμήθεια και μεταφορά άλατος για την αντιμετώπιση του παγετού για το έτος 2015

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και μεταφορά άλατος για την αντιμετώπιση του παγετού για το έτος 2015, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Βοιωτίας,Δ/νση Τεχνικών Έργων

email:geytaxias@viotia.gr, τηλ.2261350246,Φίλωνος 35-39-Λιβαδειά,32100

Πληροφορίες: Ευταξίας Γ.

128408-920-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 30000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 08/09/2015
Ημ/νία λήξης: 13/10/2015
Αρ. Πρωτ.: 3305/8-9-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 128408/920/29-9-2015