Ανοικτή Διαπραγμάτευση για 25 Νέα Δρομολόγια Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Φθιώτιδας για ένα σχολικό έτος

ΑΠ 4745/24-09-2015 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 25 ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2015-16

Στοιχεία Επικοινωνίας:Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 Γ ΟΡΟΦΟΣ
ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2231353318, 2231353331, 223135353538

126537_912_25092015_PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 247749,81
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 24/09/2015
Ημ/νία λήξης: 29/09/2015
ΑΔΑ: ΩΔΠ77ΛΗ-ΗΑΠ
Αρ. Πρωτ.: 4745/24-09-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 126537/912