Ανοιχτή διαδικασία διαπραγμάτευσης για την μεταφορά μαθητών σχ.έτους 2014-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ανοιχτή διαδιακασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχων του έργου για μέρος των τμημάτων του διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της ΠΕ Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2014-2015,καθώς και για τα ΝΕΑ δρομολόγια

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

Email: v.kalotas@pste.gov.gr, Τηλ.:2231353538, Fax:22313510,Τ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 3 Λαμία, Τ.Κ. 35100

 Πληροφορίες: Β.Καλώτας

 

25669-153-PROKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 37487,47€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορές & Επικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 20/02/2015
Ημ/νία λήξης: 25/02/2015
ΑΔΑ: ΨΠΤ17ΛΗ-ΞΒΟ
Αρ. Πρωτ.: 25176/969/20-02-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 25669/153/24-02-2015