Διαπραγμάτευση για την προμήθεια αυτοκινήτου ΑΜΕΑ για το Θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Ευρυτανίας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΣΕ  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3, 35100, ΛΑΜΙΑ

ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

email: g.skouras@fthiotida.pste.gov.gr

ΤΗΛ: 22313-53315

125335-894-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 38000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: , Μεταφορές & Επικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 22/09/2015
Ημ/νία λήξης: 30/09/2015
ΑΔΑ: 7ΤΩΘ7ΛΗ-ΘΝΚ
Αρ. Πρωτ.: 124479/4695
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 23-9-2015