Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Ευρυτανίας

Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Ευρυτανίας

 

ΠΣΕ, Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

ΤΗΛ: 22313-53315,Πλατεία Ελευθερίας 3-Λαμία,35100

Πληροφορίες: Σκούρας Γεώργιος

125333-893-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 217076,98€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: , Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός
Ημ/νία έκδοσης: 22/09/2015
Ημ/νία λήξης: 30/09/2015
ΑΔΑ: 7ΛΗ17ΛΗ-ΛΡ6
Αρ. Πρωτ.: 124480/4696
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 23-9-2015