ΠΕ Φωκίδας:Προμήθεια και μεταφορά άλατος (χύμα) για το έτος 2015

Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας και μεταφοράς άλατος (χύμα) για το έτος 2015 για την ΠΕ Φωκίδας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Φωκίδας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού
e-mail: i.xanthouli@fokida.gr, τηλ.2265350644, Γιδογιαννου 37- Άμφισσα, Τ.Κ.33100
Πληροφορίες: Ιουλία Ξανθούλη

125013-892-PROKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 67800,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: , Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 22/09/2015
Ημ/νία λήξης: 02/10/2015
ΑΔΑ: 6Ξ7Θ7ΛΗ-7ΝΨ
Αρ. Πρωτ.: 124696/6520/22-9-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 125013/892/22-9-2015