Διαπραγμάτευση για έντεκα (11) άγονα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Φθιώτιδας για δύο σχ.έτη 2015-16 και 2016-17

Διαπραγμάτευση για έντεκα (11) άγονα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φθιώτιδας για δυο σχολ.έτη 2015-16 και 2016-17

κατόπιν της αριθμ.1599/20-03-2015 αρχική προκήρυξης μεταφοράς μαθητών για δύο σχολ.έτη 2015-16 και 2016-17 της ΠΕ Φθιώτιδας

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΣΕ,Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

τηλ.2231353318, 2231353331, Πλατεία Ελευθερίας 3-Γ οροφος- Λαμία,35100

Πληροφορίες: Kαλώτας Βασίλης

 

 

121025-862-PROSKLISI_DIAPRAGMATEFSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 178016,53€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: , Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 14/09/2015
Ημ/νία λήξης: 17/09/2015
ΑΔΑ: ΨΡΚΒΛΗ-ΕΦ9
Αρ. Πρωτ.: 120204/4542/14-09-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 121025/862/15-09-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email