Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας(Επαναληπτικός)

Επαναληπτικός  Πρόχειρος Δημόσιος  Διαγωνισμός,  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο  κατακύρωσης  την  χαμηλότερη
τιμή  προσφοράς,  για  την  «προμήθεια  γραφικής  ύλης,  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  της  Π.Ε.Φθιώτιδας,  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΣΕ, Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

email:m.spathoulas@pste.gov.gr, τηλ.2231353331, fax.: 2231353353,Πλ.Ελευθερίας 3-Λαμία,Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Εμ.Σπαθούλας

 

 

119897-854-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 73800,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις
Ημ/νία έκδοσης: 10/09/2015
Ημ/νία λήξης: 17/09/2015
ΑΔΑ: ΨΓΙΩ7ΛΗ-ΞΨΧ
Αρ. Πρωτ.: 117140/4446
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 119897/854/11-9-2015