ΠΕ Φωκίδας: Επισκευή τοιχίσκων στον Ε.48 Άμφισσα-Δελφοί-Όρια Νομού.Κατασκευή στηθαίων ασφαλείας, οριζόντιας και κάθετης σήμανσης

Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο: «Επισκευή τοιχίσκων στον Ε.48 Άμφισσα-Δελφοί-Όρια Νομού. Κατασκευή στηθαίων ασφαλείας, οριζόντιας και κάθετης σήμανσης» Π.Ε.Φωκίδας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,

email: dte-fok@pste.gov.gr, τηλ.2265350562, Γιδογιάννου 31- Άμφισσα, 33200

Πληροφορίες. Λ.Παπαδοπούλου

117070-833-DIAVIVASTIKO.pdf
117070-833-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
117070-833-PROIPOLOGISMOS.pdf
117070-833-PROXEIROS.pdf
117070-833-TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 16000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 06/10/2015
Ημ/νία λήξης: 06/10/2015
ΑΔΑ: ΩΤΚΣ7ΛΗ-ΞΧΑ
Αρ. Πρωτ.: 115594/5963/02-09-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 117070/833/07-09-2015