Προκήρυξη μεταφοράς μαθητών σχ.έτους 2014-15 ΠΕ Φθιώτιδας,τμήματα 2,3&4

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα τμήματα της αριθμ. 3999/13-08-2014 επαναληπτικής της αριθμ. 1297/10-03-2014 αρχικής προκήρυξης μεταφοράς μαθητών σχ.έτους 2014-15 της ΠΕ Φθιώτιδας για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά,κρίθηκαν άγονα,ήτοι :τμήμα 2,3 & 4 και λήφθηκε η σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

Email: v.kalotas@pste.gov.gr, Τηλ.:2231353538, Fax:22313510,Τ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 3 Λαμία, Τ.Κ. 35100

 Πληροφορίες: Β.Καλώτας

 

25384-149_PROKIRIXI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1360609,98€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορές & Επικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 20/02/2015
Ημ/νία λήξης: 25/02/2015
ΑΔΑ: ΨΠΕΚ7ΛΗ-ΦΨΣ
Αρ. Πρωτ.: 25175/968
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 25384/149