Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 2017

Δημοσιευση περιληψησς διακηρυξης εργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ για τα έτη 2015-2016 και 2017 Υποέργο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.48 Ε.Ο ΑΜΦΙΣΣΑ -ΛΙΔΩΡΙΚΙ -ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ και ΑΜΦΙΣΣΑ ΔΕΛΦΟΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟ

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Φωκίδας,Δ/νση Τεχνικών Έργων,Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

EMAIL dte-fok@pste.gov.gr, τηλ.: 2265350569, fax.: 2265350565, Γιδογιάννου 31-Αμφισσα,33100

Πληροφορίες: N.Λακαφώσης

 

115498-822-DIAVIVASTIKO_PERILIPSIS_DIAKIRIKSIS.pdf
115498-822-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
115498-822-PROIPOLOGISMOS.pdf
115498-822-TEXNIKI_EKTHESI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 140000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 29/09/2015
Ημ/νία λήξης: 29/09/2015
ΑΔΑ: Ω4827ΛΗ-Φ2Ξ
Αρ. Πρωτ.: 114842/5888/2-9-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 115498/822/3-9-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email