Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΠΕ Ευρυτανίας για την περίοδο 2015-2016

Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης  για  «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων (Πετρέλαιο Θέρμανσης)  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και των ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της 2015-2016 με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή»,  ποσού 116.100,00 € με ΦΠΑ.

 

 Στοιχεία επικοινωνίας:

 ΠΕ Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

 email : promithion@evr.pste.gov.gr, τηλ. : 2237350713, Αριθµ. τηλεοµ.  : 2237350708 ,  Γ. Καραϊσκάκη 1-Καρπενήσι,

 Πληροφορίες:  κα Νεκταρία Δροσίνη

 

112065-800-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 116100,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Καύσιμα - Λιπαντικά
Ημ/νία έκδοσης: 26/08/2015
Ημ/νία λήξης: 04/09/2015
ΑΔΑ: 7ΟΡΧ7ΛΗ-7ΦΞ
Αρ. Πρωτ.: 111586/3093/26-8-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 112065/800/26-8-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email