Λήψη μέτρων, συντήρηση και βελτίωση της οδού Ψαχνά – Προκόπι στην ΠΕ Εύβοιας

Περίληψη διακήρυξης έργου: «Λήψη μέτρων, συντήρηση και βελτίωση της οδού Ψαχνά – Προκόπι» στην ΠΕ Εύβοιας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Εύβοιας,Δ/νση Τεχνικών Έργων

email:mertiri.p@naevias.gr, τηλ.2221353818, Λ.Χαινά 93-Χαλκίδα,Τ.Κ. 34100

Πληροφορίες:Mερτίρη Παρασκευή

 

112943-805-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
112943-805-PERILIPSI_DIAKIRIKSISb.pdf
112943-805-DIAKIRIKSI.pdf
112943-805-EIDIKI_SIGGRAFI_IPOXREOSEON.pdf
112943-805-PERIGRAFIKO_TIMOLOGIO.pdf
112943-805-PROIPOLOGISMOS.pdf
112943-805-TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1140262,14€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 28/08/2015
Ημ/νία λήξης: 22/09/2015
ΑΔΑ: 7ΝΟΗ7ΛΗ-4Μ2
Αρ. Πρωτ.: 127611/3518/28-8-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 112943/805/28-8-2015