Προμήθεια άλατος για τις ανάγκες της ΠΕ Φθιώτιδας

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την «προμήθεια άλατος»

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε. Φθιώτιδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων ,Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων

Email: v.koutsoni@fthiotida.pste.gov.gr, Τηλ.:22313-54226, Fax:22313-54226 Τ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 3 Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Β.Κουτσώνη

25357_147_PERILIPSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 80000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 17/02/2015
Ημ/νία λήξης: 23/03/2015
ΑΔΑ: 6ΥΟ07ΛΗ-ΨΙΘ
Αρ. Πρωτ.: 23065/699/17-02-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 25357/147/20-02-2015