Αποκατάσταση έργων προστασίας της κοίτης του χειμάρρου Σκίτσα-Υλαίθου απο καταστροφή πυρκαγιάς στην ΠΕ Φωκίδας

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο « Αποκατάσταση έργων προστασίας της κοίτης του χειμάρρου Σκίτσα-Υλαίθου απο καταστροφή πυρκαγιάς»  με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

email:dte-fok@pste.gov.gr, τηλ.2265350562, Τ.Δ/νση:Γιδογιάννου 31-Άμφισσα, Τ.Κ. 33200

Πληροφορίες: Λ.Παπαδοπούλου

111430-791-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
111430-791-PROIPOLOGISMOS.pdf
111430-791-TEXNIKI_EKTHESI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 65000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 15/09/2015
Ημ/νία λήξης: 15/09/2015
ΑΔΑ: 67967ΛΗ-8ΝΥ
Αρ. Πρωτ.: 110817/5586
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 11430/791/25-8-2015