ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ για το τμήμα Δ του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στην ΠΕ Εύβοιας»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ για την επιλογή αναδόχου για το τμήμα Δ
του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε. Ευβοίας-Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής –

Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου- email:u10707@minagric.gr/karantoni.a@evia.pste.gov.gr-

ΤΗΛ 2221353918 & 22213 53910 – Τ.Δ/νση: Χαινά 93, Τ.Κ. 34100
Πληροφορίες: Α. Καραντώνη

107874_774_diakirixi.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 150787,2
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Φυτοπαθολογικό υλικό
Ημ/νία έκδοσης: 14/08/2015
Ημ/νία λήξης: 25/08/2015
Αρ. Πρωτ.: 107431/10604
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 107874/777
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email