Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του κτιρίου ΠΕ Ευβοίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του κτιρίου Π.Ε. Ευβοίας ενδεικτικού προυπολογισμού 7000,00€

Στοιχεία επικοινωνίας:

email:andritsou.p@naevias.gr,τηλ.2221353706,fax: 2221036094,Χαινά 93-Χαλκίδα,Τ.Κ. 34100

Πληροφορίες: Ανδρίτσου Π.

106209-10082015-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 7000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: , Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 10/08/2015
Ημ/νία λήξης: 12/06/2015
ΑΔΑ: ΩΑΙΙ7ΛΗ-Ξ9Φ
Αρ. Πρωτ.: 106114/4586/10-08-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 106209/765/10-08-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email