Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ενός, (1) δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Χαλκίδας για το σχολικό έτος 2014 – 2015

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση ενός, (1) δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Χαλκίδας για το σχολικό έτος 2014 – 2015, κατά την εξεταστική περίοδο
Σεπτεμβρίου 2015, με μισθωμένο ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Χατζηπροδρόμου Μαρία
22213 53531
Κληματαριώτης Δημήτρης
22213 53805
Γραμματεία Π. Ε. Εύβοιας
22213 53642

prosklisi.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 323,05€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 05/08/2015
Ημ/νία λήξης: 07/08/2015
ΑΔΑ: 67ΛΧ7ΛΗ-ΒΜ6
Αρ. Πρωτ.: 104614/4524
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 104923/760/05-08-2015