Πρόχειρος Διαγωνισμός για την μεταφορά των μαθητών της ΠΕ Ευρυτανίας

Πρόχειρος Διαγωνισμός για κατόχους οχημάτων Δ.Χ και ελλείψει για κατόχους οχημάτων Ι.Χ για την μεταφορά των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας, σχολικού έτους 2014-2015, των αδιάθετων δρομολογίων που προέκυψαν από τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της 27ης Ιανουαρίου 2015.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε. Ευρυτανίας, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

Email: o.giannioti@evr.pste.gov.gr, Τηλ.:22373-50713, Fax:22373-50708 Τ.Δ/νση: Γ. Καραϊσκάκη 1 Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100

Πληροφορίες: Ο. Γιαννιώτη

24792_145_PROKIRIXI.pdf
25358-148-DIEFKRINISEIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 67752,81
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορές & Επικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 19/02/2015
Ημ/νία λήξης: 26/02/2015
ΑΔΑ: 665Ο7ΛΗ-ΤΔΨ
Αρ. Πρωτ.: 24477/708/19-2-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 24792/145/19-2-2015