Επαναληπτικός διαγωνισμός για την μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017

Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για το έργο «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017»για τα άγονα τμήματα της υπ.αριθμ. 57496/1591/30-04-2015 Διακήρυξης

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Ευρυτανίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

email:promithion@evr.pste.gov.gr, o.giannioti@evr.pste.gov.gr,τηλ.:  2237350713, fax: 2237350708, Γ.Καραισκάκη 1-Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100

Πληροφορίες: κα Ουρανία Γιαννιώτη

 

103303-747-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 209986,09€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις, Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 31/07/2015
Ημ/νία λήξης: 17/08/2015
ΑΔΑ: ΩΧΓΕ7ΛΗ-Ο2Ν
Αρ. Πρωτ.: 103020/2868/31-7-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 103303/747/03-08-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email