Π.Ε.Φωκίδας:”Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος επί της αρ. 15 από Χάνι Φασουλά έως Παλαιόμυλο »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ “ΕΡΓΟ ΑΡ.15 ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟ “

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.  Φωκίδας , Δ/νση  Τεχνικών Έργων
email:dte-fok @pste.gov.gr, Τηλ.: 2265350562, Τ.Δ/νση: Γιδογιάννου 31-Αμφισσα , Τ.Κ. 33200

Πληροφορίες: Λ.Παπαδοπουλου

 

102217-733-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_PROXEIROU.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 16000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 18/08/2015
Ημ/νία λήξης: 18/08/2015
ΑΔΑ: 786Ο7ΛΗ-ΒΕΨ
Αρ. Πρωτ.: 101765/5091
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 102217/733/30-7-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email