Αποκατάσταση συρματοκιβωτίων και αναχωμάτων στο Πλείστο ποταμό θέση Προσφυλιάτικα – Γεροδήμος Π.Ε. Φωκίδας

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟ ΠΟΤΑΜΟ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΛΙΑΤΙΚΑ – ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη εκπτωση  επί του προυπολογισμου

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.  Φωκίδας , Δ/νση  Τεχνικών  ¨Εργων

email:dte-fok @pste.gov.gr, Τηλ.: 2265350562, Τ.Δ/νση: Γιδογιάννου 31- Αμφισσα, Τ.Κ. 33200
 

Πληροφορίες: Λ.Παπαδοπουλου

101825-5094-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 150000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 01/09/2015
Ημ/νία λήξης: 01/09/2015
ΑΔΑ: 7Α4Κ7ΛΗ-ΔΓ2
Αρ. Πρωτ.: 101825/5094/29-7-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 102165/30/7/2015