Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του κτιρίου Π.Ε.Εύβοιας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του κτιρίου Π.Ε.Εύβοιας ενδεικτικού προυπολογισμού 7000,00€

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Εύβοιας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

email: gavrili.e@naevias.gr, τηλ.2221353743, fax. 2221353755, Χαινά 93-Χαλκίδα, Τ.Κ. 34100

Πληροφορίες: Γαβρίλη Ελένη(2221353743) ,Ανδρίτσου Παρασκευή(2221353706)

101781-729-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 7000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 29/07/2015
Ημ/νία λήξης: 03/08/2015
ΑΔΑ: 72717ΛΗ-3ΝΟ
Αρ. Πρωτ.: 1101381/4271/28-7-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 101781/729/29-7-2015