Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τη θερινή περίοδο 2015 για τους δικαιούχους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φθιώτιδας

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τη θερινή περίοδο 2015 για τους δικαιούχους της Δ/νσης Τεχνικών έργων  Π.Ε. Φθιώτιδας

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠΣΕ, Δ/νσηΟικονομικού

email: m.spathoulas@pste.gov.gr, τηλ.:2231353331, fax:2231353353, Πλατεία Ελευθερίας 3-Λαμία,Τ.Κ.35100
Πληροφορίες: Εμ.Σπαθούλας

100044-724-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 10000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Είδη ατομικής προστασίας
Ημ/νία έκδοσης: 24/07/2015
Ημ/νία λήξης: 28/07/2015
ΑΔΑ: 6Π047ΛΗ-ΡΓΝ
Αρ. Πρωτ.: 99914/3743/24-7-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 100044/724/24-7-2015