Προμήθεια τροφίμων για τους άστεγους και άτομα που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός Προμήθειας  τροφίμων για τους άστεγους και άτομα που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  

 

ΠΣΕ, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας

e-mail:xr.florou@fthiotida.pste.gov.gr,, Τηλ. 2231352825, 826 Φάξ: 2231352818, Αινιάνων 2-Λαμία,Τ.Κ.35100 

Πληροφορίες:Χ.Φλώρου

 

99066-716-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 200000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Ημ/νία έκδοσης: 20/08/2015
Ημ/νία λήξης: 26/08/2015
ΑΔΑ: ΩΙΟΧ7ΛΗ-Λ8Β
Αρ. Πρωτ.: 322/14-07-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 99066/716/22-7-2015