Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών για το έτος 2015 για την Π.Ε. Φθιώτιδας

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια :« Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης»

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε.Φθιώτιδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

email: dtefth@pste.gov.gr, Τηλ.:2231354200, Τ.Δ/νση: Yψηλάντη 4-Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Θ.Χριστοπούλου

98937-713-DIAKIRIKSI.pdf
98937-713-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 70000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 22/07/2015
Ημ/νία λήξης: 29/08/2015
ΑΔΑ: ΩΜΑ57ΛΗ-2ΦΥ
Αρ. Πρωτ.: 98540/5131
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 98937/713/22-7-2015