Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων,στηθαίων ασφαλείας στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο :« Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στηθαίων ασφαλείας στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε.Φθιώτιδας»

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Π.Ε.Φθιώτιδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

email: dtefth@pste.gov.gr, Τηλ.:2231354200, Τ.Δ/νση: Yψηλάντη 4-Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Θ.Χριστοπούλου

98870-712-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 250000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 24/07/2015
Ημ/νία λήξης: 18/08/2015
ΑΔΑ: ΩΓΝΥ7ΛΗ-ΑΓΘ
Αρ. Πρωτ.: 98542/513/22-7-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 98870/712/22-7-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email