Ορθή Επανάληψη για την ανάθεση έργου «Βελτίωση Τμήματος δρόμου επι της υπ.αριθμ. 48 Π.Ε.Ο. στη θέση Βέρδεν-Βουνιχώρας» ΠΕ Φωκίδας

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για την ανάθεση έργου “Βελτιωση τμηματος δρόμου επί της 48 Π.Ε.Ο στη θεση Βερδέν- Βουνιχώρας”

Π.Ε Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

email:dte-fok@pste.gov.gr, τηλ.2265350562,Τ.Δ/νση Γιδογιάννου 31-Άμφισσα,Τ.Κ. 33200

Πληροφορίες: Λ.Παπαδοπούλου

98373-706-DIAKIRIKSI.pdf
98373-706-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 48207,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 25/08/2015
Ημ/νία λήξης: 25/08/2015
ΑΔΑ: ΩΟΨΕ7ΛΗ-33Η
Αρ. Πρωτ.: 85683/4068/23-6-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 98373/706/21-7-2015