Καθαρισμός των χώρων των Υπηρεσιών της ΠΕ Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη καθαρισμού των χώρων των Υπηρεσιών της ΠΕ Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Εύβοιας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

email: sirmakezi.p@evia.pste.gov.gr, τηλ.2221353710, 2221353743, Μέγαρο ΠΕ Εύβοιας, Λ.Γεωργίου Χαινά 93-Χαλκίδα,Τ.Κ. 34100

Πληροφορίες: κα Συρμακέζη (2221353710) , κα Γαβρίλη(2221353743)

 

 

94285-664-PROXEIROS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 55043,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Υλικά - Είδη καθαριότητας
Ημ/νία έκδοσης: 13/07/2015
Ημ/νία λήξης: 23/07/2015
ΑΔΑ: 7ΖΛΔ7ΛΗ-ΠΔΝ
Αρ. Πρωτ.: 87771/3547/22-6-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 94285/664/13-7-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email