Πρόχειρος Δημόσιος Διαγωνισμός για τις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε.Φθιώτιδας

Πρόχειρος Δημόσιος Διαγωνισμός για τις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε.Φθιώτιδας,της ΠΣΕ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠΣΕ,Δ/νση Οικονομικού,

email: m.spathoulas@pste.gov.gr, τηλ.2231353331, fax: 2231353353, Πλατεία Ελευθερίας 3-Λαμία,Τ.Κ.35100

Πληροφορίες: Σπαθούλας Μάνος

93326-648-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 73800,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Υλικά - Είδη καθαριότητας
Ημ/νία έκδοσης: 09/07/2015
Ημ/νία λήξης: 17/07/2015
ΑΔΑ: 726Β7ΛΗ-ΗΗΡ
Αρ. Πρωτ.: 93209/3420/09-07-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 93326/648/9-7-2015