Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυμφρηστού

Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο: «Συντήρηση και λειτουργία σήραγας Τυμφρηστού»

 Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠΣΕ, Δ/νση Τεχνικών Έργων

email: s.maraziaris@pste.gov.gr, τηλ.2231352731, fax:2231352710, Θερμοπυλών 60-Λαμία, Τ.Κ.35100

Πληροφορίες: Σπύρος Μαραζιάρης

93376-652-PERILIPSI-DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 500000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: , Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 06/07/2015
Ημ/νία λήξης: 18/08/2015
ΑΔΑ: Ω1ΟΣ7ΛΗ-Ο5Ι
Αρ. Πρωτ.: 91563/2734
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 07-07-2015