Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας

∆ιακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε. Βοιωτίας, Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

Email: ddoik-vio@pste.gov.gr,Tηλ.: 22613-50290, Fax: 22613-50291, Τ.Δ/νση: Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά,  Τ.Κ. 32100

Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουρλή

 

viot_20150204_966.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 61500,00
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Καθαριότητα
Ημ/νία έκδοσης: 04/02/2015
Ημ/νία λήξης: 25/02/2015
Αρ. Πρωτ.: 966/04-02-2015