Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του υπάρχοντος κτιρίου-διαρρυθμίσεις-αντικατάσταση στέγης-κουφωμάτων και ένταξή του στο νέο κτιριακό συγκρότημα-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του υπάρχοντος κτιρίου-διαρρυθμίσεις-αντικατάσταση στέγης-κουφωμάτων και ένταξή του στο νέο κτιριακό συγκρότημα- ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ»

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος,

email:x.kontaktsi@pste.gov.gr, Τηλ.:2231352732, 2231352723. Τ.Δ/νση:Θερμοπυλών 60, Τ.Κ.35100,

Πληροφορίες: Χρ. Κοντακτσή

 

91431-607-OE-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1347000,00
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: , Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 02/06/2015
Ημ/νία λήξης: 28/07/2015
ΑΔΑ: ΩΕΥΤ7ΛΗ-ΥΣ3
Αρ. Πρωτ.: 90023/2697/2-7-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 91431/603/06-07-2015