Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Π.Ε. Ευρυτανίας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3, 35100, ΛΑΜΙΑ,
ΤΗΛ: 22313-53315, ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

90909_600_diakirixi.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 217076,98
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός
Ημ/νία έκδοσης: 01/07/2015
Ημ/νία λήξης: 01/08/2015
ΑΔΑ: Β5Μ17ΛΗ-Π1Ρ
Αρ. Πρωτ.: 89278/3253
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 90909/600
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email