Προμήθεια αυτοκινήτου ΑΜΕΑ για το Θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Ευρυτανίας

Επαναληπτικός Πρόχειρος Δημόσιος Διαγωνισμός προμήθειας αυτοκινήτου ΑΜΕΑ για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email:gskouras@fthiotida.pste.gov.gr, τηλ.2231353315, fax 2231353353, Πλ.Ελευθερίας 3-Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Γ.Σκούρας

89777-586-PROKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 38000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: , Μεταφορές & Επικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 01/07/2015
Ημ/νία λήξης: 30/07/2015
ΑΔΑ: 65ΗΥ7ΛΗ-3ΜΝ
Αρ. Πρωτ.: 89407/3267/1-7-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 89777/586/1-7-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email